Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 116 od 16.9.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2021. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 116 od 16.9.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2021. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Rekonstrukcija i modernizacija pruge Resnik – Mladenovac – Velika Plana – Niš”
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za unapređenje načina finansiranja zavoda odnosno instituta za javno zdravlje
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7237/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7238/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7239/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7241/2020
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog društva „Zapadna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću, Sombor za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za skloništa
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Beograda, Republika Srbija i grada Beča, Republika Austrija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7149/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7150/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7183/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7185/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7186/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7188/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7190/2020
Ministarstva
 • UPUTSTVO o dopuni Uputstva o primeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću u delu ograničenja ulaska lica u Republiku Srbiju
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-112/2019
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-157/2018
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku dužnosti predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o izboru predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Visokog saveta sudstva
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • ODLUKA o usvajanju završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
 • ODLUKA o usklađivanju visine troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti
OGLASI

Podelite: