Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 115 od 11.9.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2020. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 115 od 11.9.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Svetoj Stolici u Vatikanu
Vlada
 • UREDBA o lokacijskim uslovima
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Južnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Novom Sadu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Južnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Novom Sadu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Privremenog organa opštine Klina
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o osnivanju Privrednog društva „Aerodrom Trebinje” d.o.o. Trebinje u Republici Srpskoj
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži reč „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7132/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7133/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7134/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije svinja
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2020. godinu
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima
 • PRAVILNIK o načinu određivanja i pasiviziranja jedinstvenog matičnog broja građana
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje
 • ISPRAVKA Koeficijenta za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija
Pravosuđe
 • ODLUKA o imenovanju sudija porotnika za mandatni period od pet godina
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-416/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-428/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-430/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-437/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-442/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-443/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-193/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-195/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-196/2020-01
 • ODLUKA o izboru predsednika, članova i zamenika Izborne komisije Državnog veća tužilaca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu obavljanja poštanskih usluga
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
 • INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2020. godine
OGLASI

Podelite: