Објављен „Службени гласник РС“ број 113 од 3.9.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 113 од 3.9.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника
 • УРЕДБА о измени Уредбе о платама полицијских службеника
 • УРЕДБА о допуни Уредбе o начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада
 • ДЕКЛАРАЦИЈА о подршци активностима председника Републике које се односе на разговоре са представницима привремених институција самоуправе у Приштини
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину вршења провера приликом испитивања, обележавања, појединачног испитивања или хомологације оружја, контроле типа муниције, испитивања онеспособљеног оружја и оружја коме је трајно промењена намена у цивилно, као и изглед ознака и жигова
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-574/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-575/2020-1
Друге организације
 • АНЕКС I Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа града Новог Сада

Поделите: