Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 113 od 3.9.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 113 od 3.9.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • UREDBA o izmenama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • UREDBA o izmenama Uredbe o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika
 • UREDBA o izmenama Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika
 • UREDBA o izmeni Uredbe o platama policijskih službenika
 • UREDBA o dopuni Uredbe o načinu ostvarivanja prava policijskih službenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada
 • DEKLARACIJA o podršci aktivnostima predsednika Republike koje se odnose na razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu vršenja provera prilikom ispitivanja, obeležavanja, pojedinačnog ispitivanja ili homologacije oružja, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposobljenog oružja i oružja kome je trajno promenjena namena u civilno, kao i izgled oznaka i žigova
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-01-574/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-01-575/2020-1
Druge organizacije
 • ANEKS I Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća grada Novog Sada

Podelite: