Објављен „Службени гласник РС“ број 113 од 29.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 113 од 29.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ПРОГРАМ унапређења управљања јавним политикамa и регулаторном реформом са Акционим планом за период 2021–2025.
Републичка изборна комисија
 • УПУТСТВО за одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума
 • УПУТСТВО за припрему гласачког материјала за спровођење републичког референдума
 • УПУТСТВО за предлагање и именовање чланова и заменика чланова гласачких одбора
 • УПУТСТВО за припрему и примопредају гласачког материјала
 • УПУТСТВО за пријављивање за праћење рада органа за спровођење републичког референдума
 • УПУТСТВО за рад гласачког одбора приликом спровођења гласања на републичком референдуму
 • УПУТСТВО за уређивање гласачког места за спровођење републичког референдума
 • УПУТСТВО за спровођење гласања на гласачком месту
 • УПУТСТВО за спровођење гласања ван гласачког места
 • УПУТСТВО за праћење излазности гласача на републичком референдуму
 • УПУТСТВО за обавештавање гласача о републичком референдуму
 • УПУТСТВО о начину подношења захтева за добијање информације о томе да ли је евидентиран да је гласао на републичком референдуму
 • УПУТСТВО за утврђивање резултата републичког референдума
ОГЛАСИ

Поделите: