Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 113 od 29.11.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 113 od 29.11.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • PROGRAM unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom sa Akcionim planom za period 2021–2025.
Republička izborna komisija
 • UPUTSTVO za određivanje glasačkih mesta u postupku sprovođenja republičkog referenduma
 • UPUTSTVO za pripremu glasačkog materijala za sprovođenje republičkog referenduma
 • UPUTSTVO za predlaganje i imenovanje članova i zamenika članova glasačkih odbora
 • UPUTSTVO za pripremu i primopredaju glasačkog materijala
 • UPUTSTVO za prijavljivanje za praćenje rada organa za sprovođenje republičkog referenduma
 • UPUTSTVO za rad glasačkog odbora prilikom sprovođenja glasanja na republičkom referendumu
 • UPUTSTVO za uređivanje glasačkog mesta za sprovođenje republičkog referenduma
 • UPUTSTVO za sprovođenje glasanja na glasačkom mestu
 • UPUTSTVO za sprovođenje glasanja van glasačkog mesta
 • UPUTSTVO za praćenje izlaznosti glasača na republičkom referendumu
 • UPUTSTVO za obaveštavanje glasača o republičkom referendumu
 • UPUTSTVO o načinu podnošenja zahteva za dobijanje informacije o tome da li je evidentiran da je glasao na republičkom referendumu
 • UPUTSTVO za utvrđivanje rezultata republičkog referenduma
OGLASI

Podelite: