Објављен „Службени гласник РС“ број 112 од 26.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2021. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2021. године
 • ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од октобра 2020. до септембра 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 112 од 26.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о разрешењу чланова Националног савета за културу
 • ОДЛУКА о избору чланова Националног савета за културу
Влада
 • УРЕДБА о тржишној премији и фид-ин тарифи
 • УРЕДБА о моделу уговора о тржишној премији
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2021. години
 • ОДЛУКА о отварању Амбасаде Републике Србије у Краљевини Бахреин
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Харареу, Република Зимбабве
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројеката изградње Јужне обилазнице Ваљева и Обилазнице око Свилајнца
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10756/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10757/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10481/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10486/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10479/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10484/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10480/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Северне Македоније у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о раду Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10981/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10988/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10989/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10992/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11006/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11008/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11010/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11017/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10737/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10748/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10736/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10738/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10739/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10740/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10741/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10743/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10744/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10745/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10746/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10749/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10750/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10751/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10753/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10754/2021
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Харареу, Република Зимбабве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу вршиоца дужности директора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја на отвореном „Старо село”, Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја на отвореном „Старо село”, Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Музеја на отвореном „Старо село”, Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја на отвореном „Старо село”, Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању чланова Привременог органа општине Ђаковица
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Пећ
 • ЗАКЉУЧАК о именовању саветника извршног директора конституенце Швајцарске у Групацији Светске банке у Вашингтону, Сједињене Америчке Државе
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о имплантатима који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о упису у Именик миритеља и арбитара
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0082/21-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2021. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2021. године
 • ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од октобра 2020. до септембра 2021. године
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2022. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о именовању директора Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије”
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис акција без накнаде, Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис акција без накнаде, Друштво за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар Александровац – Жупа”, Александровац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналне делатности „Топлица”, Куршумлија
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: