Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 112 od 26.11.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2021. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom, za treći kvartal 2021. godine
 • PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2020. do septembra 2021. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 112 od 26.11.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o razrešenju članova Nacionalnog saveta za kulturu
 • ODLUKA o izboru članova Nacionalnog saveta za kulturu
Vlada
 • UREDBA o tržišnoj premiji i fid-in tarifi
 • UREDBA o modelu ugovora o tržišnoj premiji
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2021. godini
 • ODLUKA o otvaranju Ambasade Republike Srbije u Kraljevini Bahrein
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Harareu, Republika Zimbabve
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekata izgradnje Južne obilaznice Valjeva i Obilaznice oko Svilajnca
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10756/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10757/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10481/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10486/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10479/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10484/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10480/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Severne Makedonije u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu Agencije za restituciju
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10981/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10988/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10989/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10992/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11006/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11008/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11010/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11017/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10737/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10748/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10736/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10738/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10739/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10740/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10741/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10743/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10744/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10745/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10746/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10749/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10750/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10751/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10753/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10754/2021
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Harareu, Republika Zimbabve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o imenovanju direktora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja na otvorenom „Staro selo”, Sirogojno
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja na otvorenom „Staro selo”, Sirogojno
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja na otvorenom „Staro selo”, Sirogojno
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja na otvorenom „Staro selo”, Sirogojno
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju članova Privremenog organa opštine Đakovica
 • REŠENJE o imenovanju člana Privremenog organa opštine Peć
 • ZAKLJUČAK o imenovanju savetnika izvršnog direktora konstituence Švajcarske u Grupaciji Svetske banke u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države
Ministarstva
 • PRAVILNIK o implantatima koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o upisu u Imenik miritelja i arbitara
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0082/21-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2021. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom, za treći kvartal 2021. godine
 • PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2020. do septembra 2021. godine
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu
 • FINANSIJSKI PLAN Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o imenovanju direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije”
 • JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade, Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
 • JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade, Društvo za reosiguranje „Dunav Re” a.d.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar Aleksandrovac – Župa”, Aleksandrovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalne delatnosti „Toplica”, Kuršumlija
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš
OGLASI

Podelite: