Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 112 od 15.12.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 112 od 15.12.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Burundi, na nerezidencijonalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Burundi, na nerezidencijonalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Eritreji, na nerezidencijonalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Eritreji, na nerezidencijonalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici San Marino, na nerezidencijonalnoj osnovi, sa sedištem u Rimu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici San Marino, na nerezidencijonalnoj osnovi, sa sedištem u Rimu
Vlada
 • UREDBA o minimalnim zahtevima energetske efikasnosti koje moraju da ispunjavaju nova i revitalizovana postrojenja
 • UREDBA o izmeni Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave
 • FISKALNA STRATEGIJA za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za strateško rešavanje otvorenih pitanja vezanih za banje i banjska lečilišta
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za pripremu i organizovanje nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „Uzmi račun i pobedi 2018.”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika, članova i sekretara srpskog dela Mešovite komisije sa Ruskom Federacijom
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika, članova i sekretara srpskog dela Zajedničke međuvladine komisije radi staranja o ratnim grobovima sa Slovačkom Republikom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, članova i sekretara srpskog dela Zajedničke komisije sa Češkom Republikom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici
 • REŠENJE o imenovanju direktora Veterinarskog specijalističkog Instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12431/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12432/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12433/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12434/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12472/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12473/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnost da poslovno ime društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija
Ministarstva
 • PRAVILNIK o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu ostvarivanja nege i preventivno-zdravstvene zaštite dece u predškolskoj ustanovi
 • PRAVILNIK o registru licenci za prevoz putnika u drumskom saobraćaju
 • PRAVILNIK o načinu vanrednog pregleda merila
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit
 • ODLUKA o izmenama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2017. godini
 • REŠENJE o promena podatka kod marke duvanskog proizvoda i upisu promena u Registru o markama duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-198/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-307/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-342/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-126/2016
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1185/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1263/2017-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu
 • ODLUKA o cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijalne regulacije i cene pomoćnih usluga za 2018. godinu
 • INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2017. godine
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu
 • KODEKS ponašanja članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
Druge organizacije
 • TARIFA naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji koje naplaćuje UFUS AFA ZAŠTITA — Organizacija filmskih autora Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o.
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnom području na teritoriji opštine Srbobran
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Parking servis”, Čačak
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Vodovod”, Čačak
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Moravac”, Mrčajevci
OGLASI

Podelite: