Објављен „Службени гласник РС“ број 111 од 14.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 111 од 14.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 651-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 658-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 661-1/23
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1258/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1259/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1260/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1261/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1262/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1263/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1264/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1265/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1266/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1267/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1268/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1269/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1270/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1271/2023-01
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2023. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ o почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4306-1-I-1/2023
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4318-1-I-1/2023
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Чачка
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Краљева
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Оџаци

Поделите: