Објављен „Службени гласник РС“ број 110 од 8.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2024. години
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 110 од 8.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
 • УРЕДБА о измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Блаце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Безбедносно-информативне агенције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Безбедносно-информативне агенције
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12087/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12088/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12089/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12091/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12132/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12133/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Тrayal Корпорације а.д. Крушевац за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Галовицаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о продаји непокретности Акционарског друштва „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о продаји непокретности Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица” у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 37. Европског првенства у воденим спортовима 2024, које обухвата Европско сениорско првенство у воденим спортовима 2024 и Европско мастерс првенство у воденим спортовима 2024, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства света у рвању за јуниоре, у Новом Саду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република Србија и града Милвокија, Висконсин, Сједињене Америчке Државе
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Кливленда, Охајо, САД
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12102/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12111/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12112/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12113/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12114/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12115/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12116/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12117/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12118/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12119/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12120/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12121/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12122/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12123/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12124/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12127/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11835/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11841/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11969/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11970/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интересa за експропријацију непокретности, 05 број 465-11971/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11979/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11828/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11833/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11837/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11840/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11959/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11973/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11974/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11975/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11978/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11980/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11982/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11983/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права службености
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину вршења надзора над извршењем уговора о јавним набавкама
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о раду Буџетске комисије Високог савета судства
 • ПРАВИЛНИК о заштити судије и суда од непримереног утицаја
 • ПОСЛОВНИК o раду Високог савета судства
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-863/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-880/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-991/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1071/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1214/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1272/2023-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању физичким лицима
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој мери која се односи на израчунавање капитала банке
 • ОДЛУКА о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
 • ОДЛУКА о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2024. години
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2024. години
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Кодекса пословне етике посредника у промету и закупу непокретности
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: