Објављен „Службени гласник РС“ број 11 од 9.2.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 11 од 9.2.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима за привремено постављене вучнице и смањен обим радних захтева
 • ПРАВИЛНИК о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима за изузеће, садржини захтева за изузеће и садржини акта за изузеће
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о просторним и техничким условима за рад Агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о Пензионерској картици
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. број КИФ 18-06635
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. број КИФ 18-06636
ОГЛАСИ

Поделите: