Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 11 od 9.2.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 11 od 9.2.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima za privremeno postavljene vučnice i smanjen obim radnih zahteva
 • PRAVILNIK o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o uslovima za izuzeće, sadržini zahteva za izuzeće i sadržini akta za izuzeće
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu ustanovljavanja lovnog područja i lovišta, uslovima za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupku sprovođenja javnog oglasa, postupku za davanje i oduzimanje prava na gazdovanje lovištem, sadržini ugovora, utvrđivanju visine odgovarajućih garancija koje je dužno da obezbedi pravno lice pre zaključivanja ugovora, kao i uslovima i načinu za davanje lovnog revira u zakup
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad Agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o Penzionerskoj kartici
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. broj KIF 18-06635
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. broj KIF 18-06636
OGLASI

Podelite: