Објављен „Службени гласник РС“ број 11 од 20.2.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 11 од 20.2.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о легитимацији радника на одређеним дужностима у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
 • ДОПУНСКИ КОМЕНТАР Комбиноване номенклатуре Европске уније
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-21/2019-09
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-22/2019-09
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-23/2019-09
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-24/2019-09
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01042/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01043/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01044/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01045/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01046/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01047/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01048/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01049/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01050/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01051/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01052/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01053/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01054/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01055/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01056/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01057/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01058/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01059/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01060/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01061/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01062/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01063/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01064/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01065/2019-01
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга”, Оџаци
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Брестком”, Бачки Брестовац
ОГЛАСИ

Поделите: