Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 11 od 20.2.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 11 od 20.2.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o legitimaciji radnika na određenim dužnostima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
 • DOPUNSKI KOMENTAR Kombinovane nomenklature Evropske unije
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-21/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-22/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-23/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-24/2019-09
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01042/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01043/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01044/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01045/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01046/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01047/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01048/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01049/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01050/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01051/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01052/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01053/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01054/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01055/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01056/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01057/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01058/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01059/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01060/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01061/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01062/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01063/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01064/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01065/2019-01
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Usluga”, Odžaci
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom”, Bački Brestovac
OGLASI

Podelite: