Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 11 od 17.2.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 11 od 17.2.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o karijernom razvoju policijskih službenika
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Nacionalnog saveta za klimatske promene
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1263/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1268/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1270/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1272/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrascima licence za prevoz i izvoda licence za prevoz i načinu stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi i o bližim uslovima i načinu utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi
 • PRAVILNIK o naknadi za overu potpisa birača koji podržavaju predlog kandidata za predsednika Republike
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za predsednika Republike koji će se održati u 2017. godini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • PRAVILNIK o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma
 • LISTA avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji
OGLASI

Podelite: