Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 107 od 29.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 107 od 29.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o osnovnom koeficijentu plate prema činu i dužnosti, odnosno zadacima i poslovima koje profesionalni pripadnik Vojske Srbije obavlja za vreme službe u inostranstvu
  • UREDBA o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica
  • UREDBA o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Šumadijskog, Pomoravskog, Raškog i Rasinskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine
  • ODLUKA o obrazovanju Saveta za populacionu politiku
  • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
  • PRAVILNIK o Spisku korisnika javnih sredstava
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
OGLASI

Podelite: