Објављен „Службени гласник РС“ број 107 од 29.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 107 од 29.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о основном коефицијенту плате према чину и дужности, односно задацима и пословима које професионални припадник Војске Србије обавља за време службе у иностранству
  • УРЕДБА о радном времену, одморима и одсуствима професионалних војних лица
  • УРЕДБА о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа за период од 2016. до 2020. године
  • ОДЛУКА о образовању Савета за популациону политику
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
ОГЛАСИ

Поделите: