Објављен „Службени гласник РС“ број 107 од 27.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 107 од 27.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
ОГЛАСИ

Поделите: