Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 107 od 27.11.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 107 od 27.11.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena
OGLASI

Podelite: