Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 107 od 14.8.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata”
 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2020. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 107 od 14.8.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata”
 • UREDBA o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • ODLUKA o osnivanju privrednog društva „Centar za istraživanje reka” d.o.o. Stara Palanka
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Transnaftaˮ a.d. Pančevo za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Smederevo” društvo s ograničenom odgovornošću, Smederevo za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog društva „Zapadna Morava” d.o.o. Kraljevo za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži reč „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6416/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6418/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6422/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6367/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6395/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6407/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6229/2020-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6231/2020-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6234/2020-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6236/2020-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6237/2020-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6368/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6369/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6370/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6371/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6373/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6374/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6406/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6408/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6409/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6410/2020
Ministarstva
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 444-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 444-3/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 444-4/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 444-5/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 444-6/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 444-7/20
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 459-1/20
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 459-2/20
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 459-3/20
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 459-4/20
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 459-5/20
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 459-6/20
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 459-7/20
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 459-8/20
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-31/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-149/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-170/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-178/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-212/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-218/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-220/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-221/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-222/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-244/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-386/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Drugi državni organi i državne organizacije
 • POSLOVNIK Visokog službeničkog saveta
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0001/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0246/2019-08
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0417/2019-08
 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2020. godine
OGLASI

Podelite: