Објављен „Службени гласник РС“ број 107 од 14.8.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата”
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 107 од 14.8.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата”
 • УРЕДБА о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „Центар за истраживање река” д.о.о. Стара Паланка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Транснафтаˮ а.д. Панчево за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Смедерево” друштво с ограниченом одговорношћу, Смедерево за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава” д.о.о. Краљево за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6416/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6418/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6422/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6367/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6395/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6407/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6229/2020-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6231/2020-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6234/2020-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6236/2020-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6237/2020-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6368/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6369/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6370/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6371/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6373/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6374/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6406/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6408/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6409/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6410/2020
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 444-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 444-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 444-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 444-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 444-6/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 444-7/20
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 459-1/20
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 459-2/20
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 459-3/20
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 459-4/20
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 459-5/20
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 459-6/20
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 459-7/20
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 459-8/20
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-31/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-149/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-170/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-178/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-212/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-218/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-220/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-221/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-222/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-244/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-386/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • ПОСЛОВНИК Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0001/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0246/2019-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0417/2019-08
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2020. године
ОГЛАСИ

Поделите: