Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 106 od 28.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 106 od 28.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku
 • ODLUKA o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • ODLUKA o izboru člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije
 • ODLUKA o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • ODLUKA o izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, broj 106/15)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01 — SUS, 20/09 i 55/13 — US)
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Švedskoj
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12255/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12257/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12259/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12260/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12263/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12265/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12266/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • ZAKLJUČAK o prihvatanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013–2018. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu vođenja, sadržini i izgledu obrasca evidencije žičara
 • PRAVILNIK o potvrdi o aktivnostima vozača
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju relevantnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji
 • ISPRAVKA Rešenja direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0243/2014-16 od 11. marta 2016. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Užica

Podelite: