Објављен „Службени гласник РС“ број 105 од 29.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 105 од 29.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2019. годину
 • СТРАТЕГИЈА супротстављања ирегуларним миграцијама у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године
 • ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2019. годину
 • ЗАКЉУЧАК о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2019. годину
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018–2020. године
 • ПРОГРАМ за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
 • ПРАВИЛНИК o садржају и изгледу печата и посебних ознака и начину уноса података о уласку и изласку и о одбијању уласка и изласка, као и о другим подацима од значаја за граничну проверу у путну исправу
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-3/18
 • ИСПРАВКА Правилника о оглашавању медицинског средства Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2019. године
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Стара Пазова

Поделите: