Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 105 od 29.12.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 105 od 29.12.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2019. godinu
 • STRATEGIJA suprotstavljanja iregularnim migracijama u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine
 • ODLUKA o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2019. godinu
 • ZAKLJUČAK o utvrđivanju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018–2020. godine
 • PROGRAM za rešavanje problematičnih kredita za period 2018–2020. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o Spisku korisnika javnih sredstava
 • PRAVILNIK o sadržaju i izgledu pečata i posebnih oznaka i načinu unosa podataka o ulasku i izlasku i o odbijanju ulaska i izlaska, kao i o drugim podacima od značaja za graničnu proveru u putnu ispravu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 645-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 645-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 645-3/18
 • ISPRAVKA Pravilnika o oglašavanju medicinskog sredstva Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za januar, februar i mart 2019. godine
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Stara Pazova

Podelite: