Објављен „Службени гласник РС“ број 105 од 23.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 105 од 23.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о медицинским средствима
  • ЗАКОН о допунама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

Поделите: