Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 105 od 23.11.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 105 od 23.11.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o medicinskim sredstvima
  • ZAKON o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Podelite: