Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 104 od 23.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 104 od 23.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o upravljanju aerodromima
 • ZAKON o stanovanju i održavanju zgrada
 • ZAKON o transportu opasne robe
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
 • ODLUKA o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o načinu obavljanja poslova u službi za obezbeđenje u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge
 • PRAVILNIK o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila
Druge organizacije
 • KODEKS medicinske etike Lekarske komore Srbije
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o prestanku Fondacije za podsticanje rađanja dece u Zaječaru likvidacijom
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Niša
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Boljevac
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Doljevac
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Rekovac
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Golubac
OGLASI

Podelite: