Објављен „Службени гласник РС“ број 104 од 23.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 104 од 23.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о управљању аеродромима
 • ЗАКОН о становању и одржавању зграда
 • ЗАКОН о транспорту опасне робе
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
 • ОДЛУКА о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину обављања послова у служби за обезбеђење у заводима за извршење кривичних санкција
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге
 • ПРАВИЛНИК о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила
Друге организације
 • КОДЕКС медицинске етике Лекарске коморе Србије
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о престанку Фондације за подстицање рађања деце у Зајечару ликвидацијом
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Ниша
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бољевац
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Дољевац
 • ОДЛУКА o матичним подручјима на територији општине Рековац
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Голубац
ОГЛАСИ

Поделите: