Објављен „Службени гласник РС“ број 103 од 4.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 103 од 4.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Влада
 • СТРАТЕГИЈА за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 622-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 622-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 622-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 622-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 620-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 620-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 620-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 620-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 620-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 620-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 620-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 638-1/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1591/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1592/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1593/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1594/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1595/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1596/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1597/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-158/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-549/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-780/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-829/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-831/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-931/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-949/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-960/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-962/2021-01
 • ОДЛУКУ о престанку функције судије поротника, број 740-03-32/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-31/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину
 • ОДЛУКА Савета Агенције за енергетику Републике Србије број 612/2021-Д-02/1
 • ОДЛУКА Савета Агенције за енергетику Републике Србије број 613/2021-Д-02/1
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о изменама и допунама Правила о раду тржишта електричне енергије
 • МЕТОДОЛОГИЈА за испоруке података у електронској форми по посебном захтеву корисника
 • ПРАВИЛА о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у октобру 2021. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0559/19-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2022. години
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2022. години
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3784-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3797-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3867-1-I-1/2021
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис акција, ДИНАРА АД Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција”, Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: