Објављен „Службени гласник РС“ број 103 од 27.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система
  • ОДЛУКА о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 103 од 27.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Правосуђе
  • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 26944/13, 14616/16, 14619/16 и 22233/16, Поповић и други против Србије
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система
  • ОДЛУКА о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0205/19-11

Поделите: