Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 103 od 27.7.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • ODLUKA o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema
  • ODLUKA o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 103 od 27.7.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Pravosuđe
  • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 26944/13, 14616/16, 14619/16 i 22233/16, Popović i drugi protiv Srbije
Narodna banka Srbije
  • ODLUKA o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema
  • ODLUKA o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema
Drugi državni organi i državne organizacije
  • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0205/19-11

Podelite: