Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 103 od 26.12.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2018. godine
 • PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od novembra 2017. do oktobra 2018. godine
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 103 od 26.12.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12608/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12609/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12613/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene
 • PRAVILNIK o obliku i sadržaju izveštaja o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći
 • PRAVILNIK o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane
 • PRAVILNIK o načinu ostvarivanja prava na specijalna pomagala za čitanje i pisanje koja se obezbeđuju iz sredstava Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • ODLUKA o izmenama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2018. godini
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-257/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-47/2016
Pravosuđe
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama broj 57691/09 i 19719/10, JKP Vodovod Kraljevo protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 34929/16, Muzafera Bihorac Hajdaragić protiv Srbije
 • ODLUKA Visokog saveta sudstva broj 119-05-1280/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
 • ODLUKA o dopunama Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje helidroma
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o inspekciji Komisije u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu
 • ODLUKA Proširene komisije Evrokontrola broj 154 od 29. novembra 2018. godine
 • IZVOD iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 153 od 29. novembra 2018. godine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Pravilnika o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinosa članova Fonda za zaštitu investitora
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2018. godine
 • PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od novembra 2017. do oktobra 2018. godine
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Zrenjanina
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Knić
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Čoka
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Topola
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Bojnik
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Veliko Gradište
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Bogatić
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Bač
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tvrđava”, Bač
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tvrđava”, Bač
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod”, Šid
OGLASI

Podelite: