Објављен „Службени гласник РС“ број 103 од 22.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 103 од 22.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о адекватности капитала банке
  • ОДЛУКА о објављивању података и информација банке
  • ОДЛУКА о извештавању о адекватности капитала банке
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
  • ОДЛУКА о управљању ризиком ликвидности банке
ОГЛАСИ

Поделите: