Објављен „Службени гласник РС“ број 103 од 21.11.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 103 од 21.11.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Федеративној Републици Бразил
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шведској
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Либији
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
 • УРЕДБA о врсти финансијских гаранција и еквивалентног осигурања којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом
 • УРЕДБA о начину и поступку управљања муљем из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода
 • УРЕДБA о техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења и врстама отпада за термички третман отпада, граничне вредности емисија и њихово праћење
 • УРЕДБА о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
 • УРЕДБA о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Авала–Космај
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња моста – обилазнице око Новог Сада, са приступним саобраћајницама”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу привременог директора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Студентског центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог органа општине Косовска Каменица
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10964/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10967/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10956/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10959/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10972/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10974/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10960/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10963/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10979/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10981/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10976/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10977/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10983/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10985/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10968/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10970/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10954/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10953/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10950/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10949/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10957/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10961/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10951/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10952/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10962/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10966/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10955/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10958/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10948/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу националног спортског признања, 05 број 661-11240/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу националног спортског признања, 05 број 661-11242/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласникˮ за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Транснафта” АД Панчево за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Нови Сад – Гас” д.о.о. Нови Сад за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње 2024/2025
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор на несреће – јачање капацитета Црвеног крста за деловање у несрећама – 2023. година”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у спортском риболову у дисциплини пловак за кадете У15, јуниоре У20 и јуниоре У25, у Апатину и Сомбору 2024. године
 • РЕШЕЊЕ давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и општине Херцег Нови, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11412/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11414/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11416/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11117/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11118/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11119/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11139/2023
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о пројектној документацији
 • ПРАВИЛНИК о претходној студији изводљивости и студији изводљивости
 • ПРАВИЛНИК о праћењу реализације и рационализацији капиталних пројеката
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Бору
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Зајечару
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Лозници
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-769/2023-1

Поделите: