Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 103 od 21.11.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 103 od 21.11.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Federativnoj Republici Brazil
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Bolivarskoj Republici Venecueli, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Bolivarskoj Republici Venecueli
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Švedskoj
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Libiji
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja
 • UREDBA o vrsti finansijskih garancija i ekvivalentnog osiguranja kojim se obezbeđuje obavljanje delatnosti upravljanja otpadom
 • UREDBA o načinu i postupku upravljanja muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda
 • UREDBA o tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja i vrstama otpada za termički tretman otpada, granične vrednosti emisija i njihovo praćenje
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2023. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • ODLUKA o osnivanju privrednog društva „EXPO 2027” d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika Avala–Kosmaj
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja mosta – obilaznice oko Novog Sada, sa pristupnim saobraćajnicama”
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju privremenog direktora Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra „Priština” u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Studentskog centra „Priština” u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Studentskog centra Niš
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Privremenog organa opštine Kosovska Kamenica
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10964/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10967/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10956/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10959/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10972/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10974/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10960/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10963/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10979/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10981/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10976/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10977/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10983/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10985/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10968/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10970/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10954/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10953/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10950/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10949/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10957/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10961/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10951/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10952/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10962/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10966/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10955/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10958/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10948/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-11240/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-11242/2023
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnikˮ za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Transnafta” AD Pančevo za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Novi Sad – Gas” d.o.o. Novi Sad za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda solidarnosti za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za bezbednost saobraćaja za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini cena pristupa i cena pristupa delu javne železničke infrastrukture koji povezuje sa uslužnim objektima za Red vožnje 2024/2025
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije „Efikasan odgovor na nesreće – jačanje kapaciteta Crvenog krsta za delovanje u nesrećama – 2023. godina”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u sportskom ribolovu u disciplini plovak za kadete U15, juniore U20 i juniore U25, u Apatinu i Somboru 2024. godine
 • REŠENJE davanju prethodne saglasnosti da organizacija u oblasti sporta u svom nazivu sadrži naziv Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Vrnjačka Banja, Republika Srbija i opštine Herceg Novi, Crna Gora
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11412/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11414/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11416/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11117/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11118/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11119/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11139/2023
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o projektnoj dokumentaciji
 • PRAVILNIK o prethodnoj studiji izvodljivosti i studiji izvodljivosti
 • PRAVILNIK o praćenju realizacije i racionalizaciji kapitalnih projekata
 • PRAVILNIK o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika srodnih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o produženju statusa vršiteljke dužnosti pomoćnice Poverenice za zaštitu ravnopravnosti
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-769/2023-1

Podelite: