Објављен „Службени гласник РС“ број 102 од 15.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 102 од 15.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре
 • УРЕДБА o изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за координацију активности на реализацији комерцијалног уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд Центар — Стара Пазова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању високог представника Републике Србије у Сталном мешовитом комитету основаном у складу са чланом 4. Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11171/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11173/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11190/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11191/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11193/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11194/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11198/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија − Пореска управа
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора
 • ПРАВИЛНИК о спречавању загађења унутрашњих вода проузрокованог пловидбом
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија — Пореска управа
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 468-3/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 468-4/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 468-5/17
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1062/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1099/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1101/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1105/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника. број 740-03-24/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника. број 740-03-25/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-26/2017-01
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету украјинске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2017. године
ОГЛАСИ

Поделите: