Објављен „Службени гласник РС“ број 101 од 15.11.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 101 од 15.11.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за процену усклађености посебних закона са Законом о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије на Палама, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика Државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11042/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11045/2023
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Њујорку, Сједињене Америчке Државе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије на Палама, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шумадија” у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” у друштво са ограниченом одговорношћу „СП Ресорт”, Кална
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11121/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11122/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11123/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11124/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11125/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11126/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11127/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11128/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11159/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11175/2023
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01245/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01249/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01267/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01270/2023-22
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о продужењу периода важења лиценце за обављање нуклеарне активности
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2023. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд

Поделите: