Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 101 od 10.11.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 101 od 10.11.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o dualnom obrazovanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 112
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 113
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Turskoj
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
 • ODLUKA o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007–2013. godine
 • ODLUKA o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine
 • ODLUKA o emisiji štednih obveznica Republike Srbije, 05 broj 424-10933/2017
 • ODLUKA o emisiji štednih obveznica Republike Srbije, 05 broj 424-10935/2017
 • ODLUKA o emisiji štednih obveznica Republike Srbije, 05 broj 424-10938/2017
 • ODLUKA o emisiji štednih obveznica Republike Srbije, 05 broj 424-10940/2017
 • ODLUKA o emisiji štednih obveznica Republike Srbije, 05 broj 424-10941/2017
 • ODLUKA o emisiji štednih obveznica Republike Srbije, 05 broj 424-10942/2017
 • ODLUKA o emisiji štednih obveznica Republike Srbije, 05 broj 424-10943/2017
 • ODLUKA o emisiji štednih obveznica Republike Srbije, 05 broj 424-10944/2017
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja na otvorenom „Staro selo” Sirogojno
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja na otvorenom „Staro Selo” Sirogojno
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Komisije za nestala lica
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013–2018. godine
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova srpskog dela srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti za razrešenje vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora — glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Čenaiju, Republika Indija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11007/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11008/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11016/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10732/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10805/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10806/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Parka prirode „Mokra Gora” d.o.o. za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Beograda, Republika Srbija i grada Seula, Republika Koreja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Leskovca, Republika Srbija, i grada Bijeljine, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade
 • PRAVILNIK o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija — Poreska uprava
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke
 • ODLUKA o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka
 • ODLUKA o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke
 • ODLUKA o dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Ćuprija
OGLASI

Podelite: