Објављен „Службени гласник РС“ број 100 од 8.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 100 од 8.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, РС број 48
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, РС број 49
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 50
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 51
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 52
Председник Републике
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1117/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1118/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1119/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1120/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1121/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1122/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1123/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1124/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1128/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1125/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1126/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1127/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1129/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1130/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1131/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1132/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1134/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1133/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1135/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1136/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1137/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1138/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1139/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1140/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1141/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1142/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1050/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1151/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1153/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1154/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1155/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1156/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1157/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1158/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије,број 119-05-1159/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1160/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1161/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1162/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1163/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1164/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1165/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1166/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1167/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1168/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1169/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1170/2017-01
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, А број 1106/17
 • Пресуда Европског суда за људска права по представци број 24465/11, Радуловић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ Савет Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-90/2017-131
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Други октобар”, Вршац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош” из Малог Иђоша
ОГЛАСИ

Поделите: