Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 100 od 8.11.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 100 od 8.11.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, RS broj 48
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, RS broj 49
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 50
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 51
 • ODLUKA o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 52
Predsednik Republike
 • ODLUKA o imenovanju savetnika predsednika Republike
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1117/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1118/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1119/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1120/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1121/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1122/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1123/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1124/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1128/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1125/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1126/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1127/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1129/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1130/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1131/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1132/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1134/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1133/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1135/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1136/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1137/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1138/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1139/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1140/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1141/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1142/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1050/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1151/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1153/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1154/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1155/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1156/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1157/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1158/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije,broj 119-05-1159/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1160/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1161/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1162/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1163/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1164/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1165/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1166/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1167/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1168/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1169/2017-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1170/2017-01
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca, A broj 1106/17
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 24465/11, Radulović protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE Savet Komisije za zaštitu konkurencije broj 5/0-02-90/2017-131
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drugi oktobar”, Vršac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Komunal Mali Iđoš” iz Malog Iđoša
OGLASI

Podelite: