Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 100 od 13.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2016. godine
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
 • STRATEGIJA razvoja trgovine Republike Srbije do 2020. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 100 od 13.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kubi
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja luke u Bačkoj Palanci
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja luke u Senti
 • STRATEGIJA razvoja trgovine Republike Srbije do 2020. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za smrt gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Pavliš, Vlajkovac i Ritiševo
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora — koordinatora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora — koordinatora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Više tehnološko-tehničke škole u Kruševcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Visoke tehničko-tehnološke škole strukovnih studija, Kruševac
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Martinezu, Republika Argentina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Most”, Beograd za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o smanjenju osnovnog kapitala „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Šabac” u Šapcu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
Ministarstva
 • PRAVILNIK o pomorskoj opremi
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravila o objavljivanju ključnih tržišnih podataka
 • ODLUKA o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu
 • INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2016. godine
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću „Slavija” hoteli Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Bojnik
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”
OGLASI

Podelite: