Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 10 od 8.2.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o visini naknada za vode za 2016. godinu
 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 10 od 8.2.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o međunarodnim merama ograničavanja
 • ZAKON o sportu
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Island, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Oslu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Island, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Oslu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Fidži, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kanberi
Vlada
 • UREDBA o visini naknada za vode za 2016. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture — Gradimo zajedno — EIB 8
 • UREDBA o načinu i roku plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2016”
 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika i članova Saveta Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo”, Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izjavu o mreži za red vožnje za 2016. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa
 • PRAVILNIK o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije
 • SPISAK srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01147/2014-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01385/2014-22
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PROGRAM Fonda za razvoj Republike Srbije
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP „Gornje Podunavlje”
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara”
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara”
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit”
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Bagremara”
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika, broj I-1-613/2016
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika, broj I-1-615/2016
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: