Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 10 od 14.2.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 10 od 14.2.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 3
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 4
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 5
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 6
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 7
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 8
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 9
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 10
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 11
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 12
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 13
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 14
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 15
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 16
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 17
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 18
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 19
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 20
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 21
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 22
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 23
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 24
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 25
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 26
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 27
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 28
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 29
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 30
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 31
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 32
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 33
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 34
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 35
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 36
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 37
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 38
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 39
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 40
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 41
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 42
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 43
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 44
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 45
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 46
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 47
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 48
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 49
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 50
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 51
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 52
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 53
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 54
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 55
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 56
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 57
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 58
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 59
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 60
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 61
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 62
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 63
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 64
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 65
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 66
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 67
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 68
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 69
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 70
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 71
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 72
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 73
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 74
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 75
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 76
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 77
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 78
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 79
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 80
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 81
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 82
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 83
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 84
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 85
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 86
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 87
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 88
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 89
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 90
Vlada
 • UREDBA o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • ODLUKA o raspuštanju Skupštine grada Zaječara i obrazovanju Privremenog organa grada Zaječara
 • ODLUKA o raspuštanju Skupštine opštine Vrbas i obrazovanju Privremenog organa opštine Vrbas
 • ODLUKA o raspuštanju Skupštine opštine Odžaci i obrazovanju Privremenog organa opštine Odžaci
 • ODLUKA o proglašenju 2017. godine za godinu međugeneracijske saradnje i solidarnosti
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa grada Zaječara
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Vrbas
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Odžaci
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centralnog instituta za konzervaciju
 • REŠENJE o imenovanju direktora Centralnog instituta za konzervaciju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja naivne umetnosti u Jagodini
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja naivne umetnosti u Jagodini
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za ribarstvo Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za ribarstvo Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predstavnika društvenog kapitala u Skupštini Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP — Petrohemija”, Pančevo
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti člana i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ministarstva
 • PRAVILNIK o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
 • PRAVILNIK o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o listi ocenjivača vina i visini nadoknade za rad ocenjivača
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja
 • ODLUKA o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja za Nacionalni program javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 141-1/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 141-2/17
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o specifikaciji Registra infrastrukture
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Pravila o promeni snabdevača
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju cena za pristup sistemu za prenos električne energije
 • REŠENJE o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava
Druge organizacije
 • ODLUKA o određivanju cena za pristup sistemu za prenos električne energije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
OGLASI

Podelite: