Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 1 od 6.1.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 1 od 6.1.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora — stalnog predstavnika Republike Srbije — šefa Stalne misije Republike Srbije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama u Beču
Vlada
 • UREDBA o načinu davanja koncesije u fazama
 • NACIONALNA STRATEGIJA za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Trećeg akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije za period do 2018. godine
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5745/2014
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 21497/13 i 21907/13, Jovanović protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 29430/06, Krgović protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 67856/14, 69282/14 i 70253/14, M. B. — Mak Čačak d.o.o. i drugi protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 24463/11, Dimović protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 14130/14, Skorić protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 41501/08, Šmigić protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 63003/10, 20441/11 i 3931/14, Prohaska Prodanić i drugi protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 23496/13, Vukosavljević protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 32883/08, Šilović protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 41722/14, Matić protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-1247/2014-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0107/15-11
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-888/2016-1
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Ljubovija
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Trstenik
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Zoološki vrt”, Bor
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar”, Zaječar
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Paraćin” u Paraćinu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod” u Paraćinu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac
OGLASI

Podelite: