Објављен „Службени гласник РС“ број 1 од 6.1.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 1 од 6.1.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора — сталног представника Републике Србије — шефа Сталне мисије Републике Србије при Организацији за европску безбедност и сарадњу и другим међународним организацијама у Бечу
Влада
 • УРЕДБА о начину давања концесије у фазама
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла за период од 2016. до 2021. године
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Трећег акционог плана за енергетску ефикасност Републике Србије за период до 2018. године
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2017. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5745/2014
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 21497/13 и 21907/13, Јовановић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 29430/06, Крговић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 67856/14, 69282/14 и 70253/14, M. B. — Мак Чачак д.о.о. и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 24463/11, Димовић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 14130/14, Скорић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41501/08, Шмигић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 63003/10, 20441/11 и 3931/14, Прохаска Проданић и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 23496/13, Вукосављевић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 32883/08, Шиловић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41722/14, Матић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-1247/2014-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0107/15-11
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-888/2016-1
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Љубовија
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Трстеник
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Зоолошки врт”, Бор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар”, Зајечар
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Параћин” у Параћину
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водовод и канализацију „Водовод” у Параћину
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац
ОГЛАСИ

Поделите: