Објављен „Службени гласник РС“ број 1 од 3.1.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 1 од 3.1.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара
 • СПИСАК српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање контроле система за грејање који садрже котлове чија је укупна снага већа или једнака 50 kW
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-412/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-413/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00441/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-408/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-395/2017-09
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 16254/08 и још две, Момчиловић и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора
 • РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0991/16-11
 • РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0164/16-11
 • СЕРТИФИКАТИ о акредитацији здравствене установе
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Паркинг сервис”, Сомбор
ОГЛАСИ

Поделите: