Објављен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о акцизама

Министарство финансија је на својој интернет страници објавило Нацрт закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

Сугестије и примедбе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о акцизама могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 23. новембра 2020. године, до 15:30 сати.

 

 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о акцизама

Одредбе које се мењају

Поделите: