Objavljen Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Sugestije i primedbe na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 23. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.

 

 

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Odredbe koje se menjaju

Podelite: