Објављен нацрт измена и допуна Закона о порезу на добит правних лица

Министарство финансија је на својој интернет страни у оквиру дела „Нацрти и предлози“ објавило нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица:

Нацрт измена и допуна Закона о порезу на добит правних лица

Преглед одредаба које се мењају, односно допуњују можете погледати овде.

Евентуалне примедбе и сугестије могу се достављати до 9. новембра 2018. године, до 12 часова, на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Једна од најважнијих измена се тиче новог начина обрачуна пореске амортизације, о чему смо писали раније овде.

Детаљније о изменама и допунама Закона о порезу на добит ћемо писати у коментарима када нацрт буде прихваћен од стране Владе Србије и послат у скупштинску процедуру и након усвајања.

Поделите: